یونجه خردکن

یونجه خردکن برقی سایز دهنه ۴۰ تا ۸۰ سانت موتور برقی تکفاز و سه فاز صنایع غذایی و کشاورزی ارمغان رضوان توس ۰۹۱۵۲۰۲۰۱۸۳ و ۰۵۱۳۷۲۳۴۶۰۶